LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Tỉnh)
 
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
4/25/2022 5:20:47 PM
UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết.