LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tổng hợp trả lời ý kiến cử tri các địa phương qua các kỳ họp Quốc hội khóa XV
 
Trả lời ý kiến của cử tri thành phố Hải Dương
11/22/2022 8:46:02 PM
Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trả lời.
 
Trả lời ý kiến của cử tri huyện Gia Lộc
11/22/2022 8:32:40 PM
Các Bộ: Nội vụ, Y tế, Công an và Giao thông vận tải trả lời.
 
Trả lời ý kiến của cử tri huyện Cẩm Giàng
11/22/2022 8:23:29 PM
Các Bộ: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải trả lời.