LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Tỉnh)
 
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri
4/17/2023 9:10:22 PM
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, thuộc thẩm quyền giải quyết.