LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Tổng hợp trước kỳ họp)
 
Tổng hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
5/15/2023 10:39:58 AM
Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh đã đối thoại, tiếp xúc với đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến của đoàn viên, người lao động, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin tổng hợp các ý kiến tham gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh như sau: