LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Thuộc thẩm quyền của Trung ương)
 
Ban Công tác đại biểu trả lời cử tri
5/19/2023 5:22:11 PM
Cử tri kiến nghị việc để số dư trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp còn cao, khó giới thiệu được người làm hồ sơ tham gia ứng cử; tiêu chuẩn về trình độ học vấn của đại biểu chưa được quy định cụ thể nên chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tại cơ sở chưa đảm bảo; việc không quy định cơ cấu Tổ đại biểu ở Hội đồng nhân dân cấp xã sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động; kinh phí hoạt động của Tổ bầu cử thấp. Đề nghị Quốc hội, các cơ quan xem xét.
 
Bộ Nội vụ trả lời cử tri
5/19/2023 5:13:35 PM
Cử tri kiến nghị Chính phủ sớm điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, với thu nhập thấp, nhất là mức lương khởi điểm, chưa tạo được động lực cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, cống hiến.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 1)
5/19/2023 5:11:03 PM
Cử tri kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 trong đó xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình đã nộp tiền mua đất cho lãnh đạo cấp xã (vi phạm bán đất không đúng thẩm quyền).
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri (Nội dung 2)
5/19/2023 5:01:32 PM
Cử tri đề nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở, đất dịch vụ, thương mại nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực lâu dài.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 1)
5/19/2023 4:54:54 PM
Cử tri băn khoăn về việc mức trần học phí giáo dục đại học theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ tăng cao và Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thực hiện nhiều bộ sách giáo khoa gây lãng phí, tạo áp lực đối với tình hình kinh tế - xã hội và người học; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tham mưu điều chỉnh cho phù hợp.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời cử tri (Nội dung 2)
5/19/2023 4:48:18 PM
Cử tri đề nghị Bộ GDĐT xem xét điều chỉnh định mức giáo viên cấp Tiểu học dạy 02 buổi/ngày để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.