LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kinh phí một cuộc giám sát chỉ có 100.000 đồng, ĐBQH kiến nghị tăng thêm

Hiện nay, kinh phí dành cho hoạt động giám sát tại các Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương còn quá ít ỏi. Đại biểu đề nghị Quốc hội rà soát, xem xét để nâng mức kinh phí phục vụ hoạt động giám sát cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Thiếu giáo viên vì chính sách đã có nhưng khó đi vào cuộc sống

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Việt Nga chỉ ra, dù đã có chính sách song tình trạng thiếu giáo viên chưa được cải thiện, nhiều sinh viên sư phạm chưa được hỗ trợ.

Định danh người bán hàng, giảm rủi ro các giao dịch mua - bán qua mạng

Hôm nay (26.5), Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể, thảo luận tại hội trường về những nội dung còn ý kiến khác nhau của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Ban Công tác đại biểu trả lời cử tri

Cử tri kiến nghị việc để số dư trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp còn cao, khó giới thiệu được người làm hồ sơ tham gia ứng cử; tiêu chuẩn về trình độ học vấn của đại biểu chưa được quy định cụ thể nên chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tại cơ sở chưa đảm bảo; việc không quy định cơ cấu Tổ đại biểu ở Hội đồng nhân dân cấp xã sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động; kinh phí hoạt động của Tổ bầu cử thấp. Đề nghị Quốc hội, các cơ quan xem xét.

Tổng hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo HĐND tỉnh đã đối thoại, tiếp xúc với đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến của đoàn viên, người lao động, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin tổng hợp các ý kiến tham gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Tỉnh như sau: