Logo
 

Xây dựng lực lượng công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 20.6, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo với chủ đề giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội thảo

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tham dự hội thảo. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an của 7 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 4 Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, địa phương của tỉnh và nhiều nhà khoa học cùng dự.   


Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đạt được sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an trong toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12, các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 12. Tạo được sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội thảo

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 48, Nghị quyết số 22, Kế hoạch số 11 của UBND tỉnh và đề án của Đảng ủy Công an tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt bảo đảm tiến độ, lộ trình đã đề ra. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng, phương tiện cho lực lượng công an.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” tiếp tục phát huy tích cực vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện. Duy trì giao ban định kỳ, kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cấp, các ngành trong thực hiện.


Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an (Bộ Công an) tham luận tại hội thảo

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa của cuộc hội thảo khi nhận được sự quan tâm của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương và nhiều nhà khoa học. Nghị quyết số 12 có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng Công an nhân dân. Công an tỉnh Hải Dương cần quan tâm nghiên cứu 23 đề án thành phần liên quan đến Nghị quyết số 12 của các hệ lực lượng do Bộ Công an xây dựng. Công an tỉnh bám sát chương trình, nghị quyết, đề án của tỉnh Hải Dương đã ban hành với từng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện phù hợp theo tình hình thực tế.

Thời gian tới, để thực hiện tốt và đưa Nghị quyết số 12, đề án của tỉnh Hải Dương vào cuộc sống, đồng chí Thứ trưởng Công an đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của Công an tỉnh Hải Dương cần thống nhất, thấm nhuần về nhận thức, hành động đúng, quyết liệt, theo lộ trình thực hiện. Chú ý phát huy thuận lợi, chớp thời cơ, tập trung khắc phục khó khăn. Theo chức năng, nhiệm vụ, đề án thành phần, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cần chủ động, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cho Công an tỉnh Hải Dương cũng như các địa phương khác. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Công an tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


 Các đại biểu dự hội thảo thăm khu vực trưng bày vũ khí, phương tiện

Tại phần tham luận, có 15 đại biểu của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện cơ quan công an các cấp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh phát biểu đề ra nhiều giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến triển khai đề án. Các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số nội dung chính như cần tập trung sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Nghị quyết số 12. Công an tỉnh Hải Dương cần quan tâm bồi dưỡng tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực, nghiệp vụ cho lực lượng công an các cấp; quản lý cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm. Huy động tối đa các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị...

Triển khai đề án thực hiện Nghị quyết số 12, Công an tỉnh Hải Dương phải thực hiện tổng số 171 nhiệm vụ; phấn đấu đến năm 2025 có 9 lực lượng, đơn vị tiến lên hiện đại...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 251878
Tổng lượt truy cập: 40335697