Logo
 
Hồng Châu là tên gọi gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hải Dương văn hiến. Tên gọi này cần được gợi nhớ bằng những địa chỉ văn hoá như trường học, đường phố hay quảng trường.
30/5/2023 / Admin
Là biểu tượng của thời gian, nhiều cây cổ thụ ở làng quê đã lưu giữ những kỷ niệm gắn với các sự kiện lịch sử, với đời sống tinh thần, tình cảm của người dân địa phương. Người đi xa về gần, nhìn cây thấy quê hương, thấy ký ức của mình trên đó thân
30/5/2023 / Admin
Từ khởi thủy đến năm 2015
30/5/2023 / Admin
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cuốn Lịch sử tỉnh Hải Dương (từ khởi thủy đến năm 2015) đã được nghiên cứu, biên soạn và sắp đến tay độc giả.
30/5/2023 / Admin