Logo
 

Dự thảo Nghị quyết

1. DTNQ Về việc giải thể khu dân cư Kênh Giang thuộc phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

2. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: cải tạo, sửa chữa Bệnh viện phổi Hải Dương Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB, lao ngoài phổi và lao/HIV (khoa hồi sức cấp cứu); Nhà hô hấp cấp cứu 02 tầng (khoa ung bướu) và Nhà điều trị lao phổi A.

3. DTNQ Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại phía Bắc đồi Ông Sao, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh.

4. DTNQ Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (phân bổ kế hoạch năm 2023 lần 5).

5. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế tại 04 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản).

6. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp).

7. DTTQ Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

8. DTTQ Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

9. DTNQ Ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Quy định kèm theo).

10. DTNQ Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Quy định kèm theo).