Logo
 

Dự thảo Nghị quyết

1. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương.

2. DTNQ Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5).

3. DTNQ Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

4. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Vạn Thắng, thành phố Chí Linh.

5. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Ngọc Trì, huyện Nam Sách.

6. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Chu Đậu, huyện Nam Sách.

7. DTNQ Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

8. DTNQ Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSNN 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 6 (Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5; Phụ lục 6).

9. DTNQ Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

10. DTNQ Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, Trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ.

11. DTNQ Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường Trung học phổ thông Nam Sách, huyện Nam Sách.

12. DTNQ Thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

13. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Khu chung cư Tạ Quang Bửu, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

14. DTNQ Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Quy định kèm theo).

15. DTNQ Hỗ trợ kinh phí về nhà ở đối với hộ gia đình có người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Phụ lục 1; Phụ lục 2).

16. DTNQ Hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 (Phụ lục kèm theo).