Logo
 

Dự thảo Nghị quyết

* DTNQ Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương.

1. DTNQ Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

2. DTNQ Về việc hỗ trợ một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. DTNQ Quy định mức quà tặng cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; gia đình quân nhân đang công tác tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn; đơn vị quân đội và một số đối tượng thuộc lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

4. DTNQ Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. DTNQ Quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6. DTNQ Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

7. DTNQ Quy định chế độ tặng quà tết Nguyên đán hằng năm cho đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

8. DTNQ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

9. DTNQ Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

10. DTNQ Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 03 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới).

11. DTNQ Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường Trung học phổ thông Bình Giang, huyện Bình Giang.

12. DTNQ Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương.

13. DTNQ Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương.

14. DTNQ Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật + phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.

15. DTNQ Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

16. DTNQ Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

17. DTNQ Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

18. DTNQ Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

19. DTNQ Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

20. DTNQ Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, xây dựng hạ tầng đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Hạng mục: Sân lễ hội, bãi xe; bến thuyền và chợ sông Thương.

21. DTNQ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

22. DTNQ Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

23. DTNQ Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2022.

24. DTNQ Về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

25. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 06 Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

26. DTNQ Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo 11 Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

27. DTNQ Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023.

28. DTNQ Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024.

29. DTNQ Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024.

30. DTNQ Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

31. DTNQ Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

32. DTNQ Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

33. DTNQ Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

34. DTNQ Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính; viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024.

35. DTNQ Kế hoạch giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.

36. DTNQ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Hải Dương.

37. DTNQ Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023 lần 7 (nguồn ngân sách tỉnh).

38. DTNQ Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

39. DTNQ Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.