Logo
 
Thực hiện công văn số 470/TTr-Vp ngày 13/8/2018 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả...
18/3/2023 / Admin
Từ ngày 1.1.2019 khi Luật Tố cáo năm 2018 chính thức có hiệu lực thi hành, các đơn thư tố cáo nặc danh sẽ được xem xét giải quyết trong một số trường hợp.
18/3/2023 / Admin
Đang trực tuyến: 7
Truy cập hôm nay: 252044
Tổng lượt truy cập: 40587795