Logo
 
UBND tỉnh Hải Dương đề nghị tăng gần 5,7 tỷ đồng/năm, mở rộng đối tượng tiếp nhận vào các trung tâm trợ giúp xã hội nhằm quan tâm đối tượng yếu thế.
27/5/2024 / Admin
Trong buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương tại huyện Cẩm Giàng, một số đơn vị đề nghị quan tâm hỗ trợ xây dựng, nâng cấp Trạm Y tế sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
24/5/2024 / Admin
Mức đãi ngộ thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học còn thấp, một số cơ sở y tế tuyến huyện, xã ở Hải Dương không thu hút được nhân lực trình độ cao là vấn đề được Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà phản ánh tại cuộc giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
23/5/2024 / Admin
Phát biểu tại cuộc giám sát tình hình đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, sáng 17/5, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu yêu cầu cần rà soát cơ sở vật chất, đầu tư tu bổ kênh mương, trạm bơm đã xuống cấp.
17/5/2024 / Admin