Logo
 

Thẩm định quy hoạch tỉnh phải chặt chẽ, khách quan

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số nội dung liên quan đến quy hoạch tỉnh, phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công… trên địa bàn Hải Dương.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế-Ngân sách với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng 3.7, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra một số nội dung, tờ trình dự kiến trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh sắp tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2023, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; phân bổ vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 (ngân sách tỉnh); đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 (nguồn bội chi ngân sách địa phương, vốn vay ODA). Đồng thời báo cáo nội dung tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027; quy định chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị.


Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thúy Nga đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số vấn đề thẩm tra về quy hoạch, đầu tư công

Các thành viên, lãnh đạo các Ban Kinh tế-Ngân sách, Văn hoá-Xã hội, Pháp chế trao đổi, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số vấn đề liên quan tới quy hoạch tỉnh. Đó là bảo đảm các bước thẩm định chặt chẽ, rà soát số liệu cho trùng khớp giữa các văn bản, cơ quan soạn thảo cần trình bày ngắn ngọn nhưng trọng tâm. Đối với báo cáo phát triển kinh tế-xã hội, các đại biểu băn khoăn về kịch bản tăng trưởng kinh tế khi một số chỉ tiêu về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, xuất khẩu… không đạt như kỳ vọng. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo trạm bơm Chu Đậu phải tính toán hợp lý giữa vốn đầu tư và hiệu quả công trình. Cần đánh giá thực chất, khách quan tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch trong giai đoạn tới phù hợp. Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chính sách ưu đãi về đất đai cần xem xét quy trình thẩm định để bảo đảm khung pháp lý. 


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích cho rằng xây dựng quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên quy trình thẩm định phải chặt chẽ, khách quan. Quy hoạch tỉnh được xây dựng khi quy hoạch cấp huyện cơ bản được phê duyệt, do đó phải bảo đảm đồng bộ, khớp nối giữa các quy hoạch. Việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội phải đặt trong bối cảnh chung với những nhận định cụ thể, chọn lọc. Tập trung làm rõ vướng mắc khi chậm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, cơ sở vật chất ngành y tế, giáo dục, cải cách thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Cơ quan tham mưu của UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban của HĐND tỉnh để rà soát các dự án đầu tư công. Trên cơ sở đó đề xuất xây dựng phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 7
Truy cập hôm nay: 252044
Tổng lượt truy cập: 40587795