Logo
 
Đồng chí Tăng Bá Bay, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Hà (Hải Dương) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện Thanh Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
13/5/2024 / Admin
Sáng 9/5, tại Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thị xã Kinh Môn khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Bùi Xuân Lộc, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Kinh Môn giữ chức Chủ tịch UBND thị xã.
9/5/2024 / Admin
Sáng 26/4, HĐND huyện Kim Thành (Hải Dương) tổ chức hội nghị HĐND 2 cấp huyện - xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.
27/4/2024 / Admin
Huyện Bình Giang (Hải Dương) sẽ có xã mới lấy tên Thái Minh. Đây là một trong những quyết nghị tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Bình Giang khóa XX diễn ra sáng 9/4.
10/4/2024 / Admin
Chiều 8/4, HĐND huyện Ninh Giang (Hải Dương) khoá XX tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
8/4/2024 / Admin