Logo
 

HĐND huyện Cẩm Giàng tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả

Duy trì nền nếp trong công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri và tăng cường giám sát tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là 2 biện pháp hữu hiệu của HĐND huyện Cẩm Giàng nhằm thực hiện tốt trọng trách với cử tri.

Từ những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm, kiến nghị, Thường trực HĐND huyện Cẩm Giàng đã kịp thời tổ chức các phiên chất vấn và giải trình. Trong ảnh: Phiên chất vấn, giải trình về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án

Hiệu quả

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND huyện Cẩm Giàng và các xã, thị trấn đã tổ chức 144 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 2.166 ý kiến. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND huyện, xã tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Nhiều kiến nghị được các cấp, các ngành tiếp thu, xử lý và kịp thời giải quyết.

Trong hoạt động tiếp công dân định kỳ, HĐND huyện Cẩm Giàng và các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với UBND tổ chức tốt việc tiếp công dân hằng tháng theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện Cẩm Giàng đã tổ chức 197 buổi tiếp công dân với 778 lượt công dân, 3 đoàn đông người. Qua hoạt động tiếp công dân đã tiếp nhận 31 đơn thư, gồm 2 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, 22 đơn kiến nghị, phản ánh. Đến nay, 100% số đơn này đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời, 24 đơn đã có kết quả giải quyết (đạt 77,4%). Đáng chú ý, tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, HĐND huyện Cẩm Giàng đã ban hành lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các tổ đại biểu HĐND tại các xã, thị trấn. Theo đó, ngoài danh sách chi tiết về đại biểu, thời gian, địa điểm, HĐND huyện Cẩm Giàng nêu rõ nhiều đề nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân. Từng giải pháp, kiến nghị được nêu rõ với từng chủ thể để rõ người, rõ việc, tránh đùn đẩy trách nhiệm.

Ví dụ, đối với UBND huyện Cẩm Giàng, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ngoài chuẩn bị các điều kiện tiếp công dân tại đơn vị còn phải đồng thời thông tin, tuyên truyền rộng rãi về lịch tiếp trên các phương tiện truyền thông để đông đảo công dân nắm được. Thường trực HĐND huyện Cẩm Giàng cũng chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân theo phân công.

Không chỉ đạo suông, Thường trực HĐND huyện Cẩm Giàng yêu cầu các tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công dân gửi về Thường trực HĐND huyện đều đặn vào ngày 30 hằng tháng. HĐND huyện giao 2 đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế  - Xã hội và Ban Pháp chế tổng hợp, phân công rõ từng địa phương do 2 đồng chí này phụ trách. Trong trường hợp có vụ việc nổi cộm, tổ trưởng tổ đại biểu báo cáo ngay với Thường trực HĐND huyện nắm và chỉ đạo.

Theo đồng chí Đoàn Thị Năm, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Cẩm Giàng, thông thường các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp. Do đó, HĐND huyện phối hợp chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, giám sát UBND trong giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

HĐND huyện Cẩm Giàng chú trọng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua hội nghị, tập huấn, các cuộc họp phổ biến pháp luật tại thôn, khu dân cư...

Giám sát để nâng cao hiệu quả

Hoạt động này được HĐND huyện Cẩm Giàng thực hiện qua nhiều kênh, nhiều hình thức. Cuối năm 2022, Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND huyện Cẩm Giàng trực tiếp tham gia đoàn giám sát. "Cuộc giám sát này nhằm mục tiêu đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đây cũng là một hình thức hiệu quả để HĐND huyện làm chặt hơn, củng cố chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của HĐND, UBND các cấp", bà Vương Thị Huyền, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Giàng cho biết.

Qua giám sát, bên cạnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, Ban Pháp chế HĐND huyện Cẩm Giàng cũng chỉ rõ 4 hạn chế trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Đó là việc tuyên truyền pháp luật chưa thường xuyên; việc ghi chép kiến nghị, phản ánh của công dân có nội dung chưa rõ ràng, đầy đủ; UBND các xã chưa bố trí được phòng tiếp dân riêng, việc niêm yết một số văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ; UBND 3 xã Cẩm Vũ, Ngọc Liên, Cẩm Hoàng còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại, đơn đề nghị với đơn tố cáo.

Đi sâu phân tích 4 hạn chế này, Đoàn giám sát chỉ rõ 4 nguyên nhân chủ quan tương ứng. Từ đó, 10 nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực được đoàn giám sát đưa ra để kiến nghị với UBND huyện và các xã, thị trấn.

Tháng 5 vừa qua, Thường trực HĐND huyện Cẩm Giàng đã tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp huyện, xã. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận, cùng nhau bàn giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 251882
Tổng lượt truy cập: 40335701