Logo
 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND huyện Kim Thành ra sao?

Tại Kỳ họp thứ 14 diễn ra từ ngày 18 - 19/12, HĐND huyện Kim Thành (Hải Dương) nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức danh do HĐND bầu.

1e13b66e-6754-42d5-9f8f-1856d6003dc2-1-.jpeg

HĐND huyện Kim Thành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND huyện bầu

3 đồng chí có số phiếu tín nhiệm cao 100% gồm: Lê Anh Dũng, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện và Trịnh Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

Các đồng chí còn lại đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 80-96,7%.

z4989174591750_b13c1276f4f35fa13f0b6e688329987d.jpg

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ các chức danh (từ trên xuống dưới): Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND; Trưởng Ban Pháp chế HĐND; Chủ tịch UBND; 2 Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện

Với mức tín nhiệm thấp, chỉ có 4 đồng chí có phiếu này gồm: Nguyễn Phúc Công, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng (2 phiếu, chiếm 6,6% tổng số phiếu); Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện (1 phiếu, chiếm 3,3% tổng số phiếu); Nguyễn Thị Yến, Trưởng Phòng Tài chính (1 phiếu); Ngô Thị Thu, Trưởng Phòng Nội vụ (1 phiếu).

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 6
Truy cập hôm nay: 251862
Tổng lượt truy cập: 40335681