Logo
 
Sáng 6/11, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 18 HĐND Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.
6/11/2023 / Admin
Qua khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị chưa hỗ trợ 5 trường với 22 phòng học trong đề xuất của UBND tỉnh do chưa bảo đảm mục tiêu hỗ trợ, yêu cầu về đầu tư xây dựng.
6/11/2023 / Admin
Sáng 6/11, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương), HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề).
6/11/2023 / Admin
Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu khi phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII vào chiều 29/9.
29/9/2023 / Admin
Chiều 29/9, tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hải Dương đã bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
29/9/2023 / Admin