Logo
 

Cần quyết tâm cao để không bị thụt lùi trong cuộc đua cải cách hành chính

Chiều 12.7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương thảo luận tại 4 tổ.


Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương phát biểu thảo luận tại tổ 1

Phát biểu thảo luận tại tổ 1, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đã phân tích rõ những nguyên nhân gây giảm thứ hạng cải cách hành chính của tỉnh trong năm vừa qua. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Mạnh Hùng cho rằng từ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có thể nhận thấy công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đột phá.

"Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, đặc biệt là Chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng của Hải Dương so với các tỉnh khác không ổn định, có năm tăng, năm giảm. Trước tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nếu Hải Dương không quyết tâm cao thì dễ bị thụt lùi, giảm thứ hạng trong cải cách hành chính", đồng chí Phạm Mạnh Hùng nêu ý kiến.

Qua phân tích kết quả cải cách hành chính năm 2022, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương cho biết tỉnh bị giảm bậc ở một số nội dung. Thứ nhất, việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử đạt thấp, giảm bậc khá nhiều. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh tuy đã được xây dựng, triển khai nhưng nhiều nội dung không bảo đảm thực hiện được do phân bổ, bố trí kinh phí chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ cải cách hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương có 7/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội không đạt, chưa đạt chỉ tiêu trên 70% số chỉ tiêu đạt so với kế hoạch.

Ngoài ra, các nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Mạnh Hùng, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cảm nhận, đánh giá của người dân về công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền. Do đó, Chỉ số hài lòng của người dân về cải cách hành chính khi được điều tra xã hội học giảm so với năm trước đó.

Từ việc phân tích những nguyên nhân này, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Mạnh Hùng cho rằng nguy cơ giảm bậc cải cách hành chính là hiện hữu và nguy cơ cao. Việc Chỉ số cải cách hành chính giảm sẽ ảnh hưởng đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và môi trường kinh doanh, đồng thời tác động xấu đến các mặt phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, quyết tâm cao trong đẩy mạnh cải cách hành chính để không bị thụt lùi.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 251882
Tổng lượt truy cập: 40335701