Logo
 

HĐND tỉnh Hải Dương dự kiến giám sát vấn đề gì trong năm 2024?

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức ngày 12-13.7, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương có tờ trình ban hành Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.


Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Hải Dương giám sát tại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng. Ảnh: Phong Tuyết

Theo tờ trình, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024 gồm giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên.

HĐND tỉnh Hải Dương thực hiện 6 cuộc giám sát theo chuyên đề về kết quả thực hiện các chương trình, đề án thuộc ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2023; công tác quản lý nhà nước về hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác bảo trợ xã hội; thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Giám sát thường xuyên do Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động giám sát thường xuyên của các ban HĐND tỉnh. Giám sát thường xuyên gồm 12 cuộc về tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tổ chức và hoạt động của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023; tổ chức, thực hiện Đề án "Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2050"; thực hiện chính sách pháp luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước, xử lý pháp luật vi phạm trên không gian mạng; công tác quản lý nhà nước về chấp thuận dự án khu dân cư, khu đô thị và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252039
Tổng lượt truy cập: 40587790