Logo
 

HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bế mạc kỳ họp 18, thông qua 16 nghị quyết quan trọng

Sáng 6/11, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 18 HĐND Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

lvh.jpg

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp

Cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số chính sách

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương ghi nhận các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ với các nội dung trình tại kỳ họp và thống nhất cao thông qua 16 nghị quyết.

bieuquyet.jpg

Các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương biểu quyết thông qua nghị quyết

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị chính quyền các cấp lưu ý tập trung thực hiện tốt 7 nội dung. Đó là khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn tới năm 2050. Rà soát, xác định rõ nhiệm vụ, khối lượng công việc còn lại theo từng mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%.

chutoa.jpg

Chủ tọa Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Quan tâm đầu tư và đẩy mạnh thu hút xã hội hóa đầu tư vào văn hóa, y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, nhà ở xã hội... Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền các cấp tập trung đánh giá và có giải pháp thực hiện những kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp, những vấn đề báo chí phản ánh về các chính sách, kết luận, quyết định của UBND tỉnh, những điểm nghẽn còn tồn đọng kéo dài... Qua đó, xây dựng chính quyền liêm chính, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số chính sách của địa phương như cơ chế hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030. Trước mắt cần bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất đối với Trường Đại học Hải Dương ngay trong năm 2024 và năm 2025, Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. Xây dựng chính sách tổng thể về chế độ ưu đãi, thu hút trong lĩnh vực giáo dục và y tế; hỗ trợ, thu hút các cán bộ, giảng viên, chuyên gia có trình độ cao về giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. Đề xuất giải pháp hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; tăng chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác khi sắp xếp các đơn vị hành chính; chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập và sinh sống trên địa bàn. Nghiên cứu điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

z4853338932784_38053d6f9fab5488220556542d7e4c2d.jpg

Đồng chí Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đọc dự thảo nghị quyết

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xem xét, đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, có giải pháp thực hiện bảo đảm ngân sách tỉnh là chủ đạo, đáp ứng yêu cầu đầu tư cho cả 3 cấp ngân sách. Khẩn trương giải quyết những hạn chế trong đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Chuẩn bị tốt kỳ họp thường lệ cuối năm

Nhấn mạnh chỉ còn 55 ngày nữa là kết thúc năm 2023, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đánh giá đây là giai đoạn nước rút để thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2024. Do đó, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở và trước hết là UBND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

bieuqyte.jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp

Đối với các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, đồng chí Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và có hiệu quả cao nhất.

Liên quan đến kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 6 - 8/12, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu cho biết đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh cũng như các ban HĐND tỉnh cần chủ động, khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung kỳ họp theo yêu cầu đề ra.

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hải Dương thông qua 16 nghị quyết:
1. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu (TP Hải Dương)
2. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Vạn Thắng (TP Chí Linh)
3. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Chu Đậu (Nam Sách)
4. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, cải tạo trạm bơm Ngọc Trì (Nam Sách)
5. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch
6. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường THPT Nam Sách
7. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, Trường THPT Tứ Kỳ
8. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023; phân bổ vốn đầu tư công (vốn ngân sách địa phương) 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (lần 6)
9. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025
11. Nghị quyết quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 từ ngân sách địa phương
12. Nghị quyết chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh
13. Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
14. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023
15. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, tỉnh Hải Dương
16. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục đông - tây, tỉnh Hải Dương

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 251885
Tổng lượt truy cập: 40335704