Logo
 

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thành công tốt đẹp, thông qua 23 nghị quyết

Chiều 13.7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hộ tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương thời gian qua; đồng thời lưu ý nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế xuất phát từ chủ quan là chính.

Đánh giá năm 2023 có vai trò rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu nhấn mạnh cần phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để Hải Dương phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị ngay sau kỳ họp UBND tỉnh, các ngành, các địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, UBND tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp

UBND tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên; giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. UBND tỉnh Hải Dương cũng cần chủ động rà soát, phân tích, đánh giá đối với các đề án, chính sách, quy định, quyết định đã ban hành như: (1) Các chính sách liên quan đến việc đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng; (2) về tỷ lệ điều tiết ngân sách 3 cấp; (3) về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; (4) về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; (5) về xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh... để phát huy hiệu quả của các chính sách, đề án và chỉ ra những bất cập, hạn chế để điều chỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương tiếp thu hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, trong đó quyết liệt chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 9% đã được HĐND tỉnh Hải Dương thông qua. Chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án lớn, nhà đầu tư tiềm năng, có khả năng dẫn dắt thị trường. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội. Quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp...

Khắc phục tình trạng tồn đọng hồ sơ cấp "sổ đỏ"


Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

Cùng với đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu nhấn mạnh Hải Dương phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy giá trị văn hóa xứ Đông. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi xử lý rác thải tập trung. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh các điểm phức tạp mới và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương nghiên cứu giải quyết, trả lời theo quy định, trong đó cần chú ý giải quyết ngay việc đề nghị miễn phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân hiến đất để thực hiện các công trình công cộng; có giải pháp khắc phục ngay tình trạng tồn đọng hồ sơ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính ở các cấp chính quyền; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cấp, các ngành. Các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức phải khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền. Mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cần chủ động, tăng cường giải quyết công việc nhằm giải quyết dứt điểm nhiệm vụ hằng ngày và công việc phát sinh, đồng thời khẩn trương khắc phục những hạn chế đã kéo dài.


Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu nhấn mạnh Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu cần tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và kịp thời nắm bắt, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân. Chuẩn bị tốt để triển khai việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bầu trong tỉnh.

Trước đó, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua 23 nghị quyết về những vấn đề quan trọng được xem xét tại kỳ họp lần này.

23 nghị quyết được Kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII thông qua

1. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Quy định mức quà tặng và định mức phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Quy định mức chi thực hiện một số chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của tỉnh Hải Dương.

4. Quy định một số nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

5. Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và một số nội dung, mức chi trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6. Giao số lượng hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30.12.2022 của Chính phủ.

7. Đặt tên đại lộ trên địa bàn TP Hải Dương.

8. Chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2024.

9. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  Dự án Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số  trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

11. Chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình  bổ sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

12. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bảng giá đất giai đoạn  2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13.12.2019 và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 8.12.2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bảng giá đất giai đoạn 2020-2024  trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

13. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hải Dương.

14. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây mới Trạm Kiểm lâm Côn Sơn - Hạt Kiểm lâm TP Chí Linh thuộc Chi cục Kiểm lâm Hải Dương.

15. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20.3.2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023.

16. Về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

17. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

18. Quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

19. Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và năm 2023  lần 4; điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023.

20. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016, Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11.7.2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24.12.2020 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12.7 .2022 của HĐND tỉnh Hải Dương.

21. Thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đại An mở rộng, tỷ lệ 1/2000.

22. Điều chỉnh Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24.6.2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

23. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252027
Tổng lượt truy cập: 40587778