Logo
 

Tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển của Hải Dương

Tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển là chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

Sáng 12.7, phát biểu tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã sát sao chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, dù chưa đạt được một số chỉ tiêu như yêu cầu, kế hoạch nhưng kết quả của Hải Dương trong thời gian qua rất đáng khích lệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng lưu ý những vấn đề, nội dung xem xét tại kỳ họp rất quan trọng, khi được quyết nghị sẽ kịp thời tháo gỡ ngay một số vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và hỗ trợ, ổn định xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, việc kỳ họp cho ý kiến hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 là cơ sở pháp lý, khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong 30 năm tới. Với kiến thức, góc nhìn của mình, các đại biểu cần tập trung thảo luận, cho ý kiến về các chỉ tiêu phát triển, mô hình liên kết vùng, gắn với các hành lang kinh tế; việc hình thành khu kinh tế chuyên biệt và các khu, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao, các dự án phát triển du lịch tâm linh, sinh thái đô thị...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần khách quan, đánh giá những kết quả đạt được để phát huy, đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để khắc phục. Các đại biểu cần quan tâm, thảo luận giải pháp khắc phục, cách làm, sự điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng cuối năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Nhấn mạnh chỉ tiêu tăng trưởng là chỉ tiêu cơ bản nhất trong và tác động đến nhiều chỉ tiêu khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp thực hiện chỉ tiêu này.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đánh giá nửa nhiệm kỳ vừa qua, Hải Dương đã thực hiện được nhiều công việc, nhiều dự án, công trình, chương trình đang chuẩn bị triển khai, khi thực hiện sẽ tạo nhiều lợi thế cho tỉnh như 4 trục giao thông quan trọng, các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch sinh thái... Tuy nhiên, còn nhiều dự án tồn đọng từ giai đoạn trước cần được hoàn thành để tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo và bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Nhiều hạn chế cần các đại biểu HĐND tỉnh cho ý kiến khắc phục trong thời gian tới.

Các nội dung cần tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp là các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành còn thiếu, cần được nghiên cứu ban hành hoặc các chính sách đang có nhưng không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh còn đang vướng ở đâu, cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và tăng cường thu hút đầu tư có chất lượng vào tỉnh? Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước các cấp đã tốt, nhịp nhàng, đồng bộ chưa? Có hay không và ở đâu còn tình trạng cán bộ, công chức không làm đúng chức trách, phận sự của mình, sợ sai, né tránh trách nhiệm dẫn đến một số nhiệm vụ cụ thể còn chậm, ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của tỉnh?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến thấu đáo và sáng suốt quyết định sẽ đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương; đồng thời phát huy được vai trò của người đại biểu trong việc tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

>>> Tăng trưởng GRDP của Hải Dương đứng thứ 15 cả nước
>>> Cần thu hồi gần 570 ha đất để thực hiện 129 dự án, công trình tại Hải Dương
>>>
 Hải Dương cần 1.394 giáo viên hợp đồng để bảo đảm định mức quy định

>>> Hải Dương xem xét điều chỉnh đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã
>>>
 Hỗ trợ 100% vốn xây dựng trụ sở công an xã từ ngân sách 2 cấp tỉnh, huyện

>>> [Đồ họa] Hải Dương xem xét quy định mức chi mừng thọ người cao tuổi
>>> 
[Audio] Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 7
Truy cập hôm nay: 252039
Tổng lượt truy cập: 40587790