Logo
 

Tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, phấn đấu GRDP tăng 9% trở lên

Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã phát biểu tiếp thu sau phiên thảo luận, chất vấn ở hội trường.

dsc_1996-4761f8bd548a62bf0f1e901501fbcf7f(1).jpg

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tiếp thu sau phiên thảo luận, chất vấn ở hội trường

Tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh

Phát biểu tại hội trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong năm 2023.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng nghiêm túc tiếp thu những hạn chế đã được các đại biểu HĐND tỉnh chỉ rõ và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai năm 2024.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng khẳng định UBND tỉnh luôn bám sát và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh. Việc giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu và không tồn đọng.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh luôn bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên UBND tỉnh.

dsc_1967-43a114f9ed7504e021db82743f8a4704(1).jpg

Các đại biểu nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng phát biểu tại kỳ họp

Khẳng định UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh luôn đổi mới phương thức quản lý, đồng chí Triệu Thế Hùng cho biết các vấn đề trọng tâm đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết, kịp thời xử lý, tháo gỡ nhiều vấn đề phát sinh, dư luận xã hội quan tâm và những vấn đề còn tồn tại. Đồng chí Triệu Thế Hùng đã nêu một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Những kết quả đạt được khẳng định sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt khó, vươn lên của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh. Đây là kết quả của cả quá trình phấn đấu thực hiện liên tục bền bỉ trong nhiều năm và nhiều nhiệm kỳ.

Năm 2024, Hải Dương phấn đấu GRDP tăng 9% trở lên

dsc_1924.jpg

Trước đó, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận ở hội trường và chất vấn 3 đồng chí giám đốc sở. Trong ảnh: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Cảnh trả lời chất vấn

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Thế Hùng đã chỉ ra 4 hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới về thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu; thu ngân sách cấp huyện, cấp xã đạt thấp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Nhấn mạnh 2024 là năm rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng chí Triệu Thế Hùng cho biết UBND tỉnh đã đề ra 5 mục tiêu, 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, kèm theo đó là 15 giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, Hải Dương phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9% trở lên, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 35%, thu ngân sách nội địa phấn đấu tăng 10% so với dự toán, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt trên 205 triệu đồng…

Đồng chí Triệu Thế Hùng đề nghị ngay từ những ngày cuối năm 2023 và đầu năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình. Công bố và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác của Nhà nước để duy trì, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng, phát triển. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát triển toàn diện, đồng bộ và gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tự soi xét, rèn luyện và tiếp tục cống hiến

Bày tỏ sự quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đó, đồng chí Triệu Thế Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự đồng hành, giám sát của HĐND tỉnh, các tham gia góp ý của đại biểu HĐND tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là sự giám sát, ủng hộ của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thay mặt cho các đồng chí thành viên UBND tỉnh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, đồng chí Triệu Thế Hùng đặc biệt cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã khách quan, công tâm. Kết quả tín nhiệm sẽ giúp các thành viên UBND tỉnh tự soi xét, rèn luyện và cũng là động lực, truyền cảm hứng để tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vì sự phát triển phồn vinh và sự ấm no hạnh phúc của hơn 2 triệu nhân dân trong tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 251885
Tổng lượt truy cập: 40335704