Logo
 

Vì sao Hải Dương chưa đạt tiến độ giải ngân đầu tư công?

Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cho rằng chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án chưa được thực hiện tốt dẫn tới chưa đạt tiến độ giải ngân đầu tư công.

Đồng chí Lê Hồng Diên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đánh giá chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án chưa được thực hiện tốt

Thảo luận tại hội trường sáng 13.7 trong chương trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên đã phân tích các nguyên nhân khiến Hải Dương chưa đạt tiến độ giải ngân đầu tư công trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo đồng chí Lê Hồng Diên, về nguyên nhân khách quan, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến tiến độ đầu tư, triển khai các công trình, dự án. Bên cạnh đó, nhiều quy trình, thủ tục mới gây khó khăn, vướng mắc kéo dài trong thủ tục thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, những vướng mắc do quy hoạch chưa phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, các dự án quy mô lớn có yếu tố phức tạp và giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng là những nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên nhân chủ quan, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cho rằng chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án chưa được thực hiện tốt. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc cân đối, phân bổ vốn do chưa đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định. Một số địa phương còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong khi đó, năng lực chuyên môn một số cán bộ còn hạn chế; nhà thầu, đơn vị tư vấn không đáp ứng yêu cầu mà công tác đôn đốc của các cơ quan, đơn vị chưa tích cực, kịp thời...

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 4
Truy cập hôm nay: 252045
Tổng lượt truy cập: 40587796