Logo
 
Dự tiếp công dân tháng 4 cùng Chủ tịch UBND TP Hải Dương, đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị UBND TP Hải Dương cần nâng cao chất lượng công tác tiếp dân.
15/4/2024 / Admin
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) yêu cầu khẩn trương giải quyết kiến nghị của công dân, sớm di chuyển phần mộ xây dựng trên đất công ở xã Vĩnh Hòa.
20/3/2024 / Admin