Logo
 

Lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tháng 10/2023

TT

Họ và tên đại biểu tiếp công dân

Đơn vị

Lãnh đạo cấp huyện tiếp công dân

Tháng 10/2023

1

Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Nam Sách

Bí thư Huyện uỷ

02/10 (Thứ 2)

2

Ông Nguyễn Hải Hưng - Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội

Cẩm Giàng

Bí thư Huyện uỷ

02/10 (Thứ 2)

3

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội

Gia Lộc

Chủ tịch UBND huyện

03/10 (Thứ 3)

4

Ông Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

Ninh Giang

Bí thư Huyện uỷ

10/10 (Thứ 3)

Chủ tịch UBND

huyện

5

Ông Bùi Sỹ Hoàn - Giám đốc Sở Tư pháp

Kim Thành

Chủ tịch UBND huyện

10/10 (Thứ 3)

6

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Thanh Miện

Chủ tịch UBND huyện

11/10 (Thứ 4)

7

Ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐQBH tỉnh

TP. Hải Dương

Bí thư Thành uỷ

16/10 (Thứ 2)

8

Bà Đinh Thị Ngọc Dung - Nhân viên ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

TP. Chí Linh

Bí thư Thành uỷ

16/10 (Thứ 2)

Chủ tịch UBND thành phố

9

Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bình Giang

Chủ tịch UBND huyện

18/10 (Thứ 4)

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 251867
Tổng lượt truy cập: 40335686