Logo
 
Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng 02 dự án luật: Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
19/9/2023 / Admin
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội tại điểm cầu Hải Dương. Sau đây là tài liệu nghiên cứu phục vụ hội nghị.
5/9/2023 / Admin
Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 252021
Tổng lượt truy cập: 40587772