Logo
 

Tài liệu Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội tại điểm cầu Hải Dương. Sau đây là tài liệu nghiên cứu phục vụ hội nghị.