Logo
 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức trong 1/2 ngày (ngày 29/9/2023), theo hình thức họp tập trung tại Hội trường tầng 4, Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.