Logo
 

Văn bản quy phạm pháp luật về tiếp cận thông tin

TT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Luật Tiếp cận thông tin

06/4/2016

01/7/2018

2

Nghị định 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

23/01/2018

01/7/2018

3

Thông tư 46/2018/TT-BTC Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin.

14/5/2018

01/7/2018

4

Thông tư 64/2018/TT-BQP Quy định thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng.

15/5/2018

01/7/2018

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 251880
Tổng lượt truy cập: 40335699