Logo
 
Hải Dương sẽ hoàn thành tất cả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII trong tháng 12/2023.
4/12/2023 / Admin
Sáng 4/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
4/12/2023 / Admin
Sáng 1/12, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành các nội dung và bế mạc.
1/12/2023 / Admin
Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 17.
30/11/2023 / Admin
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa có Quyết định số 1030-QĐ/TU ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương.
24/11/2023 / Admin