Logo
 

Bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Sáng 1/12, sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành các nội dung và bế mạc.

dsc_1151(1).jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 9%, Hải Dương phải tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém; bám sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Trung ương; các nhiệm vụ, giải pháp được bổ sung, phát triển tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; chủ động khai thác, phát huy tốt những lợi thế, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phù hợp với quy hoạch tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án giao thông thuộc 4 trục kết nối với các địa phương, tỉnh, thành phố lân cận; các dự án an sinh xã hội, y tế, giáo dục, dự án hạ tầng số, đô thị thông minh phục vụ trực tiếp cho người dân...

dsc_1069(1).jpg

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận tại hội trường

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm, vì lợi ích chung. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Hoàn thành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ; sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan hành chính các cấp và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện nghiêm kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên

Đánh giá cao kết quả và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023. Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn. Xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII theo hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029…

dsc_1164(1).jpg

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh các cấp ủy cần chỉ đạo kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung những văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách cán bộ cho đúng với chỉ đạo của Trung ương, phù hợp thực tiễn. Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ ở tất cả các khâu, các bước. Nâng cao chất lượng tham mưu; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; ngăn chặn đẩy lùi chạy chức, chạy quyền. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống, đề cao trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

Trong công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng lưu ý cần tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời theo đúng quy định của Đảng, tăng cường tính răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được vi phạm khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa. Thực hiện tốt chế độ tiếp đảng viên và công dân; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để tồn đọng, kéo dài…

Triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tỉnh sẽ tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số nhà đầu tư lớn vào tỉnh.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo UBND tỉnh chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; hướng dẫn các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ quy hoạch tỉnh đạt kết quả cao nhất.

Từ nay đến hết năm 2023, cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra… Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình, dự án theo tiến độ để hoàn thành tỷ lệ giải ngân trên 95%. Đồng thời, làm tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động và nhân dân, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn…

Nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 là rất lớn, trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết để triển khai ngay, thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2024, góp phần quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

dsc_1098-1-.jpg

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường

Trước đó, trong phiên thảo luận tại hội trường đã có 6 đại biểu phát biểu ý kiến làm rõ các kết quả và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phát triển Đảng; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; xây dựng nông thôn mới nâng cao; có cơ chế quan tâm đội ngũ giáo viên hợp đồng; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; chủ động triển khai thực hiệu Quy hoạch tỉnh.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 9
Truy cập hôm nay: 252043
Tổng lượt truy cập: 40587794