Logo
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Chiều 11/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

img_1437(1).jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thông tin nhanh những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Đảng ủy Công an, Quân sự, Khối các cơ quan tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác đối ngoại tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh cùng dự hội nghị.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tỉnh Hải Dương.

img_1443(1).jpg

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu và các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thông tin, truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời liên hệ thực tiễn, gắn các nội dung của hội nghị với tình hình cụ thể tại tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình liên hệ các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với thực tiễn của Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực Hải Dương đạt được 9 tháng đầu năm 2023, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và đánh giá những khó khăn, thách thức thời gian tới của tỉnh.

Trong định hướng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần tập trung cao độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ về thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án sản xuất, kinh doanh… để Hải Dương đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 đạt trên 9%. Đây là mục tiêu rất quan trọng của tỉnh để tiếp tục tăng thu ngân sách, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và có thêm nguồn lực đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

img_1460(2).jpg

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần nắm vững tinh thần, các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để tổ chức thông tin, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Từ ngày 2-8/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hội nghị Trung ương 8 đã thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; xem xét, quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 251882
Tổng lượt truy cập: 40335701