Logo
 

Hải Dương ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa có Quyết định số 1030-QĐ/TU ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh quán triệt và thực hiện Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chịu trách nhiệm rà soát các văn bản có liên quan theo phân cấp quản lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định số 1030-QĐ/TU.

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hiệu lực từ ngày 16/11/2023.

chuc-danh(1).jpg

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 251886
Tổng lượt truy cập: 40335705