Logo
 

Hoàn thành kế hoạch giám sát người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là người đứng đầu 2 đơn vị cuối cùng trong kế hoạch giám sát người đứng đầu một số sở, địa phương về công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương.

giam-sat-so-xay-dung.jpg

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát người đứng đầu Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chính

Ngày 17/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính. Đây cũng là 2 đơn vị cuối cùng trong kế hoạch giám sát người đứng đầu một số sở, địa phương về công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao giám đốc của 2 sở trong việc chủ động yêu cầu phòng, ban chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Sở Xây dựng đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ. Từ đầu năm đến nay, sở tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn đạt 100%.

giam-sat-so-ke-hoach(1).jpg

Đồng chí Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu làm rõ một nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến

Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện rà soát 39 thủ tục hành chính, trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp HTX, đề nghị phân cấp cho phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận, giải quyết. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, giải quyết thủ tục hành chính…

Đoàn giám sát cũng chỉ ra hạn chế của 2 đơn vị. Một số thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thông tin thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, thanh toán trực tuyến còn ít. Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện triệt để việc giảm số lượng cấp phó phòng theo quy định, số lượng cấp phó phòng còn dư. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế. Việc thực hiện một số nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chưa đạt tiến độ, yêu cầu… Đoàn giám sát đề nghị 2 sở nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, đồng thời tiếp thu đầy đủ kiến nghị của 2 đơn vị.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 2
Truy cập hôm nay: 251884
Tổng lượt truy cập: 40335703