Logo
 

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII thành công tốt đẹp

Chiều 7.7, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc.

 Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu kết luận hội nghị

Quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn  mạnh chỉ còn hơn 2 năm nữa để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Để đạt được các mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải quyết tâm cao nhất, triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp đã thảo luận, thống nhất tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh cần tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Hải Dương sẽ cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XVII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời nghiên cứu, lựa chọn thu hút nhà đầu tư lớn, uy tín, nhằm dẫn dắt và có tác động lan tỏa tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đánh giá, rà soát nguồn thu để thu đúng, thu đủ cho ngân sách, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo nguồn thu cho ngân sách. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; yêu cầu giải ngân vốn bảo đảm trên 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển...


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương điều hành thảo luận tại hội trường

Về phát triển văn hoá, xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần chỉ đạo tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường; giải quyết tiêu chí khó khăn về cơ sở vật chất ở các trường học. Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thực hiện các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là quan tâm thu hút nguồn nhân lực ngành y tế. Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu trong phiên thảo luận tại hội trường

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh Hải Dương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; tập trung chỉ đạo, phối hợp với Quân khu 3 tổ chức thật tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ trong năm 2023. Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Trong hoạt động đối ngoại, tỉnh cần tăng cường quan hệ đối ngoại, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước; chủ động tiếp xúc, gặp gỡ ngoại giao với các đại sứ, tổng lãnh sự, tham tán thương mại, hiệp hội doanh nghiệp của các nước có hoạt động tại Việt Nam để xúc tiến thương mại, đầu tư vào tỉnh…

Khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm

Để đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu từng cấp ủy, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên cần phải đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát thực, theo phương châm “5 rõ”. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế làm việc. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám quyết định trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết nhanh nhất. Chỉ đạo công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ trên tinh thần đề cao tính chủ động, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; có trọng tâm, trọng điểm, dồn sức vào các khâu đột phá, quyết liệt trong công việc vì mục tiêu, lợi ích chung, vì truyền thống và sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương phát biểu thảo luận

Thắng thắn kiểm điểm những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nửa đầu nhiệm kỳ của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp tục tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp...

Trong lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy Hải Dương cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, cần được đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu phát bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá, trong đó xác định cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính vừa là mục tiêu, vừa động lực quan trọng. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng là nền tảng, điều kiện cần thiết. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng chí Đặng Xuân Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo nâng công suất của các nhà máy xử lý rác thải

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình.

Đẩy nhanh tốc độ thực hiện các nhiệm vụ

Nhấn mạnh việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đặc biệt quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thống nhất với quan điểm, mục tiêu và phương án do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức công bố, triển khai Quy hoạch tỉnh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với các hình thức xúc tiến đầu tư vào tỉnh phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhằm sớm đưa vào thực hiện để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện phát biểu thảo luận

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương yêu cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đầu tư công. Chỉ đạo rà soát xác định rõ tổng nợ đầu tư công của địa phương và xây dựng kế hoạch thanh toán nợ đầu tư công bảo đảm đúng quy định của pháp luật, gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương với kết quả thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn.

Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh; kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 3 địa phương: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Triển khai các nội dung hợp tác, liên kết giữa các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội…

Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; phấn đấu thu nội địa tăng 10% trở lên so với dự toán; nâng cao tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách của khu vực doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bằng nguồn vốn đầu tư công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cũng lưu ý các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu từ nay đến cuối năm các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện theo các quy định của Trung ương. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế, quy định về công tác cán bộ. Chỉ đạo tổ chức tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể và cá nhân năm 2023 gắn với việc thực hiện đăng ký nêu gương, các công việc đột phá và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 bảo đảm thời gian, nội dung theo quy định.

Ghi nhận sự cố gắng, những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị và tin tưởng các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo xử lý các công việc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025; phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để Hải Dương có những bước tăng trưởng thực sự bứt phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trước đó, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã thảo luận tại hội trường. 9 ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Phát biểu trong phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nhấn mạnh trước những khó khăn, thách thức lớn, chưa từng có, Hải Dương đã cố gắng, quyết tâm, có được những điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đánh giá với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quyết tâm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, biến áp lực thành động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ giải quyết các công việc; tập trung cụ thể hóa các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng và tạo nguồn thu bền vững, tạo nguồn lực đầu tư phát triển...

>>> Khai mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII
>>> Dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ Hải Dương thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII

>>> [Đồ họa] Điểm nhấn về hạ tầng giao thông Hải Dương 

>>> Hải Dương cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội
>>>  [Video] Hỗ trợ Kinh Môn xây dựng đô thị loại III
>>> [Video] Tăng trưởng công nghiệp 6 tháng đầu năm ở Hải Dương thấp hơn khá nhiều so cùng kỳ
>>> Khởi sắc thu hút đầu tư trong nước
>>> [Video] Khuyến khích phát triển trường học tư thục
>>> [Video] Cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc phòng chống dịch Covid-19 vì nhân dân
>>>  [Video] Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đô thị mới
>>> Tập trung đề xuất nhiều giải pháp phát triển trong nửa cuối nhiệm kỳ
>>> 
Hiến kế thúc đẩy kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị 

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 251878
Tổng lượt truy cập: 40335697