Logo
 

Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Sáng 17/10, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028.

daihoihoinongdan_trunguongtanhoac9d735f71e9f2fb0ef79315fa9fa3c6c.jpg

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự.

Cùng dự còn có một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; một số đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; đại diện Hội Nông dân các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang cùng 251 đại biểu chính thức, đại diện cho 388.437 hội viên nông dân trong tỉnh.

daihoinongdan_thang(2)7df80af387865f02ed4460056bc46620.jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, đại hội tập trung đánh giá công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

daihoinongdan_tam.jpg

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khóa IX khai mạc Đại hội

Các tham luận tại đại hội đã góp phần làm rõ những vấn đề được nêu trong báo cáo chính trị; đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững; thực hiện chuyển đổi số trong công tác hội và các hoạt động hỗ trợ nông dân; vận động hội viên, nông dân phát huy thế mạnh của địa phương, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái…

nongdan.jpg

Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh đạt được nhiệm kỳ vừa qua.

daihoinongdan_hoan6b8f31b2bf9a2369b1f6e576619ae605.jpg

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Các đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; giáo dục truyền thống lịch sử của hội, tỉnh và địa phương; tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gắn với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

daihoinongdan_thang-1-.jpg

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Đại hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, hội viên, nông dân. Không ngừng kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng mẫu hình người nông dân mới có ý chí tự tực, tự cường, sáng tạo, có kiến thức về khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm, vươn lên mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đổi mới và nâng cao phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp hội cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân liên doanh, liên kết, hợp tác, tham gia các hình thức kinh tế tập thể, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Tăng cường liên kết, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Các cấp hội cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học với nông dân trong hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân các cấp cần chủ động tham gia ngay từ đầu và trực tiếp các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đổi mới việc tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nông dân theo hướng đi sâu, đi sát, khơi dậy ý thức làm chủ của hội viên, nông dân…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các cấp hội và phong trào nông dân. Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

daihoinongdan_tangco1(1)30e6c6faba264ebbbee5d81320dcd549.jpg

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Hội Nông dân tỉnh

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

daihoinongdan_bophieu-1-0a4087941ad3f7c4a97b138e627efe70.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028

Trước đó, tại ngày làm việc thứ nhất 16/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 29 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

daihoihoinongdan_bchda22dd2635c23e483cee4830b2f8797d.jpg

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Trịnh Văn Thiện, Bí thư Huyện uỷ Thanh Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá X.

Theo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Các cấp hội trong tỉnh đã kết nạp 48.321 hội viên mới. Hằng năm, trung bình có 190.794 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét trung bình có 130.651 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,3% so với hộ đăng ký… Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã chủ động bồi dưỡng, giới thiệu 1.078 hội viên ưu tú để các cấp ủy kết nạp vào Đảng, nâng tổng số hội viên là đảng viên trong tổ chức hội lên 32.405 người; có 183 cán bộ hội tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 759 cán bộ, hội viên nông dân trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân… Hội phấn đấu kết nạp mới từ 12.000 hội viên trở lên; hỗ trợ ít nhất 8.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; hằng năm có 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký, 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên; 100% số Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố, 90% trở lên số cơ sở hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân…

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 5
Truy cập hôm nay: 251883
Tổng lượt truy cập: 40335702