Logo
 
Chiều 11.4, Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
31/5/2023 / Admin
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương vừa thông báo về việc xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ cơ quan này để chào bán tài liệu, lừa đảo đại biểu HĐND chuyển tiền.
31/5/2023 / Admin
Sáng 30.12, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
31/5/2023 / Admin
Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Vĩnh Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1.1.2023 đến ngày 31.12.2027.
31/5/2023 / Admin
Chiều 14.8, các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động
4/11/2022 / Admin