Logo
 

Hải Dương phát sinh khoảng 1.282 tấn rác thải rắn sinh hoạt/ngày đêm

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương phát sinh khoảng 1.282 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương