Logo
 

Hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên

Tỉnh uỷ Hải Dương và Hưng Yên thống nhất hợp tác toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của hai địa phương.


Tỉnh uỷ Hải Dương và Hưng Yên tổ chức hội nghị hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Chiều 4.8, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương), Tỉnh ủy Hải Dương và Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi, hợp tác phát triển.

Tỉnh Hưng Yên có sự tham dự của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị hai tỉnh cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hợp tác phát triển

Hải Dương có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.  Tham dự còn có các đồng chí là Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hải Dương, Hưng Yên, Mỹ Hào, Văn Lâm, Ân Thi, Phù Cừ, Bình Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng.


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa mong muốn hai địa phương đoàn kết, thống nhất trong các mục tiêu chung để phát triển hợp tác toàn diện

Đánh giá tình hình hợp tác, phát triển

Tại hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đánh giá tình hình hợp tác phát triển giữa hai địa phương và đề xuất phương hướng trong giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2019-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Hưng Yên đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung hợp tác trên 8 lĩnh vực với 14 nội dung, nhiệm vụ cụ thể từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến tăng cường hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của mỗi địa phương cũng như sự phát triển chung của khu vực và cả nước. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đánh giá tình hình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên thời gian qua và đề xuất định hướng thời gian tới

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Các nội dung phối hợp chủ yếu là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chưa có nhiều nội dung hợp tác có hiệu quả cao và kết quả cụ thể. Đối với phát triển liên vùng, chưa có cơ chế, chính sách cụ thể về phối hợp và việc phối hợp còn bị động, chưa được thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm gián đoạn việc hợp tác, trao đổi giữa hai bên. Bên cạnh đó, nguồn lực của mỗi địa phương còn khó khăn, một số ngành chưa thực sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác. Vì vậy, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai tỉnh.


 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn gợi mở một số vấn đề hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Định hướng hợp tác trong thời gian tới

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được và khắc phục hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đề xuất phương hướng hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Hai bên tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, hợp tác để cùng nhau phát triển về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. 


 Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương trao đổi về vấn đề hợp tác về môi trường giữa hai tỉnh 

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên có thể trao đổi kinh nghiệm trên 4 nội dung. Đó là: cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế; sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản lý truyền thông, báo chí; triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch; công tác dân vận, vận động quần chúng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.


Đồng chí Trần Minh Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải  Hưng Yên đề xuất các giải pháp kết nối giao thông liên vùng giữa hai tỉnh 

Trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên có thể nghiên cứu hợp tác, phát triển ở 6 lĩnh vực. Đó là hợp tác triển khai cơ chế, chính sách của Trung ương và phát triển liên kết vùng; hợp tác, đầu tư phát triển giao thông vận tải; hợp tác về phát triển, sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; hợp tác trong công tác thu hút đầu tư, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; hợp tác về phát triển văn hóa, xã hội và du lịch; hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cũng đề xuất hai tỉnh phối hợp đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan có cơ chế quản lý, cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đoạn qua địa phận hai tỉnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng, hoàn chỉnh các tuyến đê và nạo vét các tuyến sông có đê thuộc phạm vi quản lý của bộ nhằm bảo đảm yêu cầu phòng chống lũ. Đồng thời tăng cường kết nối giao thông đường thủy và kết hợp phát triển giao thông đường bộ. Trong đó, sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp đê tả sông Luộc đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm kết nối đồng bộ với dự án cải tạo mặt đê tả sông Luộc của tỉnh Hưng Yên đã đầu tư. Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai cải tạo, nâng cấp hoàn thành các quốc lộ qua địa bàn 2 tỉnh theo quy hoạch.


Hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Nâng tầm hợp tác 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương. Vượt lên những khó khăn do dịch bệnh, biến động tình hình thế giới, trong nước, với tinh thần đoàn kết, thống nhất hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hợp tác phát triển. Đây là cơ sở để hai tỉnh nâng tầm hợp tác trong thời gian tới theo hướng cụ thể hoá các nội dung phối hợp. 

Từ những bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa mong muốn hai địa phương đoàn kết, thống nhất trong các mục tiêu chung bằng việc quyết tâm thực hiện nghiêm túc,  đưa nội dung hợp tác phát triển vào thực tiễn. Có như vậy sự hợp tác giữa hai tỉnh mới thật sự bền chặt, đem lại cả lợi ích chung và riêng.


Quang cảnh hội nghị hợp tác phát triển giữa Tỉnh uỷ Hải Dương và Hưng Yên

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng bày tỏ ấn tượng với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Việc đẩy mạnh hợp tác sẽ tạo sức mạnh tổng hợp, nguồn lực lớn để hai tỉnh phát huy thế mạnh, dồn lực phát triển. Thông qua hội nghị, hai tỉnh đã thống nhất chủ trương phối hợp thực hiện các vấn đề quan trọng về giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường… Việc tạo ra tiếng nói chung trong thực hiện các mục tiêu sẽ góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân hai tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh hai tỉnh đều đặt ra mục tiêu phấn đấu cao để thực hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mỗi địa phương. Vì thế, hai bên cần tiếp tục duy trì, nâng cao các nội dung hợp tác bằng những cơ chế, phương thức phù hợp. Bên cạnh việc mở rộng hợp tác toàn diện, Hải Dương và Hưng Yên cần tập trung triển khai thực hiện tốt quy hoạch tỉnh, hoàn thành các tuyến đường quan trọng liên kết giữa hai tỉnh. Đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương kết nối tiêu thụ nông sản, quan tâm phát huy, bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị hai tỉnh cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hợp tác phát triển. Ngay sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động kết nối, trao đổi để thống nhất phương án triển khai trên tinh thần cởi mở, hữu nghị. Qua đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

Đang trực tuyến: 3
Truy cập hôm nay: 251882
Tổng lượt truy cập: 40335701